Nyheds brev 3

Kære alle medlemmer i Kragenæs Sejlklub,

OK Sponsoraftale

Kragenæs Sejlklub har indgået sponsoraftale med OK. Når du opretter benzin/dieselkort hos OK og knytter det til vores sponsoraftale, så støtter OK Kragenæs Sejlklub med 6 øre pr. liter benzin eller diesel, når du tanker. Klubben modtager desuden en bonus, hver gang du har tanket 500 liter på dit OK-kort.

Har du allerede et OK-kort, som du ønsker at knytte til Kragenæs Sejlklubs sponsoraftale, så kan du foretage tilmelding ved at ringe til OK på telefon 70102033 og oplyse navn samt telefonnummer.

Yderligere oplysninger fås på dette link til sejlklubbens hjemmeside:

https://www.ks-sejlklub.dk/tank-penge-til-kragenaes-sejlklub/

Mastestativ

Bestyrelsen og flere øvrige klubmedlemmer er i øjeblikket i gang med at opgradere klubbens mastestativ med fast overdækning. Desuden foretages der reparationer samt gøres plads til flere master nederst i stativet. Arbejdet forventes færdigt medio juni 2015.


Van(d)vittig weekend

Lørdag d. 27 juni 2015 vil Kragenæs være fuld af liv. Sejlklubben er denne dag med til at arrangere van(d)vittig weekend. Her vil der være boder og børn/ voksne med barnlige sjæle kan prøve forskellige ting.

Klubben vil i den forbindelse sælge pølser, øl og vand, og vi vil forsøge at lave en bod,  hvor du kan få solgt de sejlerting, du ikke bruger.
For at kunne få solgt dine sejlerting kan du kontakte Lars Staghøj Hansen på tlf. 51725877 eller mail udstyr@ks-sejlklub.dk
Oplys hvad du har, pris du skal have, samt kontakt oplysninger. Så vender vi tilbage.

Samme dag har vi naturligvis brug for frivillige til forskellige opgaver. Skulle du have lyst til at tilbringe en dag i gode venners lag med lidt forskelligt arbejde (f.eks. grille/sælge pølser, hjælpe med alm. praktiske opgaver, fortælle om klubben mm.) Så hold dig ikke tilbage, kontakt Lars Staghøj Hansen på tlf. 51 72 58 77 eller mail event@ks-sejlklub.dk

Når klokken slår 19.30 kommer Jesper Theilgaard forbi og fortæller bl.a. om klimaforandringer. Du kan allerede nu sikre dig en billet ved at gå på følgende adressewww.vanvittig.dk, prisen er 125 + gebyr.

Du kan se hele programmet for denne dag på www.vanvittig.dk

Vi håber at se rigtig mange af klubbens medlemmer på havnen denne dag.

Med venlig hilsen – Aktivitetsudvalget

Kystnære vindmølleparker i indre danske farvande

Kragenæs Sejlklub har sendt nedenstående e-mail til formænd i sejlklubberne organiseret i Sydstævnekredsen med anmodning om at støtte vore indsigelser mod etablering af kystnære havvindmølleparker i indre danske farvande. Selvfølgelig har bestyrelsen hovedfokus på de planlagte kystnære havvindmølleparker i Smålandshavet, men også kystnære havvindmølleparker langs vore øvrige kyster i indre danske farvande finder vi uhensigtsmæssige.

Dansk Sejlunion er anmodet om at gå ind i sagen. Danske Tursejlere er ligeledes anmodet om at støtte vore indsigelser.

DFU har allerede meddelt os deres ubetingede støtte og oplyser, at de har placeret sagen på næste møde i Friluftsrådet, den 20. juni 2015.

Danmarks øvrige sejlklubber ud over Sydstævnekredsen vil ligeledes modtage en opfordring til at bakke op om Kragenæs Sejlklubs indsigelser mod de planlagte kystnære havvindmølleparker i indre danske farvande.

Med venlig hilsen

Flemming Caspersen

Formand

Hermed følger til orientering vor e-mail af 26. maj 2015 til Sydstævnekredsen:

Til Sejlklubber med tilknytning til Smålandsfarvandet:

 

 • Bandholm Sejlklub
 • Bisserup Sejlklub
 • Bogø Sejlklub
 • Fakse Bådelaug
 • Guldborgland Bådelaug
 • Gåbense Bådelaug
 • Hårbølle Havn Sejlklub
 • Kerteminde Sejlklub
 • Korsør Sejlklub
 • Nakskov Sejlklub
 • Nolds Havn
 • Nyborg Sejlforening
 • Nysted Sejlklub
 • Næstved Sejlklub
 • Onsevig Sejlklub
 • Præstø Sejlklub
 • Reersø Bådelaug
 • Saxkøbing Bådelaug og Sejlklub
 • Sejlforeningen Vikingen
 • Sejlklubben Møn
 • Sejlklubben Rødvig Stevns
 • Sejlklubben Snekken
 • Sejlklubben Ulvsund
 • Sejl og Motorbådsklubben Grønsund
 • Skælskør Amatør Sejlklub
 • Sorø Sejlforening
 • Toreby Sejlklub
 • Sydstævnekredsens Formand

 

Link:      http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/supply/renewable-energy/wind-power/offshore-wind-power/new-nearshore-wind-tenders/dk_med_alle_omrader.png

 

Bilag:     1. Vedhæftet fil udvisende kystnære havvindmølleparkers placering i Smålandshavet (Foto 4).

 1. Vedhæftende fil udvisende danske havvindmølleplaner i Nordsøen/Vesterhavet samt de tyske planer for havvindmøller på den tyske fastlandssokkel. (Karte-Offshore-Windkraftanlagen in der Deutchen Bucht).

 

Kære Sejlerformænd!

 

Kragenæs Sejlklub vil med denne sejlerhilsen opfordre jer alle til at slutte op omkring Kragenæs Sejlklubs indsigelser mod etablering af kystnære havvindmølleparker i indre danske farvande, hvor de kystnære havvindmølleplaner truer med at ødelægge nogle af de bedste rekreative sejlervande, som Danmark og dermed Nordeuropa råder over.

 

Desværre har Dansk Sejlunion foreløbig valgt at holde sig langt fra de politiske beslutninger, som har ført til projekterne om store kystnære havvindmølleparker langs og imellem vore kyster. Så lige nu står sejlklubberne ret alene med udfordringerne.

 

Derfor er der et stort behov for, at sejlklubberne står sammen for at markere, at ”det sejlende folk” lades helt i stikken med planerne om de kystnære havvindmølleprojekter, og at vi samtidig kan pege på relevante alternative placeringsmuligheder for havvindmøllerne,

 

Kragenæs Sejlklub skal anmode jer om, at tilkendegive jeres tilslutning til vore indsigelser mod kystnære havvindmølleparker i indre danske farvande med en direkte e-mail til undertegnede, mf.caspersen@newmail.dk, meget gerne ikke senere end fredag den 12. juni 2015 af hensyn til påbegyndelse af 2. offentlighedsfase og prækvalifikationsudbuddet.

 

I det efterfølgende finder I baggrunden for de kystnære havvindmølleprojekter samt indsigelser og argumentation, som Kragenæs Sejlklub har fremført over for hhv. Energinet DK og European Energy A/S. Nævnte indsigelser og argumentation vil senere blive fremført i pressen og over for de politiske partier, som står bag energiaftalen fra 2012 og vækstaftalen fra 2014.

 

Henvendelse til landets øvrige sejlklubber overvejes i skrivende stund.

 

Med venlig hilsen

Kragenæs Sejlklub

 

Flemming Caspersen

Formand

Telefon: 24620442

 

 

Baggrund for de kystnære havvindmølleprojekter

I energiaftalen fra marts 2012 besluttede alle folketingets partier, excl. Liberal Alliance, at der i 2020 skal være opstillet 400 MW kystnære havvindmøller i Danmark. I vækstaftalen fra juli 2014 blev udbuddet af kystnære havvindmøller reduceret til 350 MV

 

Kragenæs Sejlklub har gennem en rum tid fulgt projekterne med mulig etablering af kystnære vindmølleparker i Smålandshavet og øvrige danske farvande. Samtidig kan jeg som formand for sejlklubben konstatere, at kendskabet til disse planer ude i sejlklubberne er begrænset, hvilket er meget naturligt, da myndighedernes vilje til at inddrage brugerne af indre danske farvande kan ligge på et lille sted.

 

Området til kystnære havvindmølleparker

Af 16 oprindeligt udpegede områder for kystnære vindmølleparker er der på nuværende tidspunkt 6 områder i spil for etablering af disse havvindmøller i primært indre danske farvande:

 

 • Vesterhav Nord – Ud for Harboøre Tange
 • Vesterhav Syd – Ud for Holmsland Klit
 • Sæby
 • Smålandsfarvandet – Smålandshavet Havvindmøllepark
 • Sejrø Bugt
 • Bornholm

 

Se dette link: http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/supply/renewable-energy/wind-power/offshore-wind-power/new-nearshore-wind-tenders/dk_med_alle_omrader.png

 

Energistyrelsen har i begyndelsen af maj 2015 skudt en udbudsrunde i gang, hvor der kan søges om at blive prækvalificeret til at byde på de 6 områder. Samtidig er 2. offentlighedsfase skudt i gang med en 8 ugers høringsperiode. Det gælder dog endnu ikke for Smålandsfarvandet, da VVM-rapporterne ikke er klare til fremlæggelse.

 

Beslutning om, hvilke af ovennævnte områder, der skal udbygges forventes at blive truffet i foråret 2016.

 

Flere kystnære havvindmølleparker i spil

European Energi A/S har efter åben dør princippet med Energistyrelsens tilladelser udarbejdet projekter, dels W og SW for Smålandshavets Havvindmøllepark og dels i Jammerland Bugt mellem Asnæs og Reersø. VVM-rapporter for disse parker ventes at kunne fremlægges i offentlig høring i begyndelsen af juni 2015.

 

Kragenæs Sejlklubs indsigelser mod projekterne i Smålandsfarvandet

De kystnære havvindmølleprojekter i Smålandsfarvandet, ”Smålandshavet Havvindmøllepark” og ”Omø-Syd Havvindmøllepark” omfatter et samlet område på knap 100 kvadratkilometer – jo, I læser rigtigt! – i det vestlige Smålandsfarvand. Der kan blive tale om op mod 130 møller af 200 meters højde. Færre hvis der vælges større møller med en højde på 234 meter.

 

Første offentlighedsfase og udarbejdelse af HAZID-rapporter (Kortlægning og imødegåelse af faremomenter under etablering og drift) som et led i udarbejdelsen af VVM-rapporter viser, at myndighedernes kendskab til fritidssejlads i indre danske farvande nærmest er ikke eksisterende. Så der er virkelig behov for den igangsatte kortlægning, som desværre først planlægges færdiggjort i 2021, når nogle af de kystnære havvindmølleparker formentlig allerede har snurret i et års tid.

 

Kragenæs Sejlklub har fremført følgende kommentarer til Energinet DK og European Energy A/S gennem Norske Veritas Danmark DNV GL, som varetager projekterne i Jammerland Bugt og Omø-Syd i Smålandsfarvandet:

 

 1. Kragenæs Sejlklub ser med bekymring på udviklingen af projekter til placering af kystnære havvindmøller i indre danske farvande, herunder i store dele af det vestlige Smålandsfarvand med vindmølleparkerne ”Smålandshavets Havvindmøllepark” og ”Omø-Syd Havvindmøllepark”.

 

 1. Der skal ikke herske tvivl om, at Kragenæs Sejlklub finder etablering af kystnære vindmølleparker i indre danske farvande værende helt absurde og i særdeleshed i den vestlige del af Smålandshavet, som er beliggende centralt i Syddanske Øhav omfattende strækningen fra Stevns syd om Sjælland og Fyn op til Vejle Fjord. Dette område er det største sammenhængende og mest attraktive område til fritidssejlads i Danmark. Havvindmølleprojekterne kolliderer også med den nye vækstplan for kystnær turisme, og vil i øvrigt bidrage til at ødelægge et af de bedste lystsejlerfarvande i Nordeuropa.

 

 1. Sejlklubbens betænkeligheder gengives bedst i de tilbagesvar, vi har afgivet i forbindelse med deltagelse i HAZID-møder i 2013 og 2014 i forbindelse med identifikation og imødegåelse af faremomenter under etablering og drift. Det skal understreges, at Kragenæs Sejlklub har placeret sig ”oppe i helikopteren”, når det gælder den fremtidige udnyttelse og udvikling af det fantastiske rekreative turisme- og sejladsområde som omfatter ”Syddanske Øhav”, dvs. hele strækningen fra Stevns syd om Sjælland, nord om Langeland, syd om Fyn samt Lillebælt op til Vejle Fjord. Smålandshavet er placeret centralt i ”Syddanske Øhav” og tiltrækker et meget stort antal sejlende turister i lystfartøjer hvert år fra især Danmark, Tyskland og Sverige.

 

 1. Alene i Bøgestrømmen passerer mere end 25-30.000 lystfartøjer hvert år. Fortrinsvis i månederne juni-juli-august. Og der er som bekendt adskillige adgangsveje til Smålandsfarvandet: Langelandsbæltet, Storebælt, Lundeborg Bælt, Guldborgsund, Grønsund og Bøgestrømmen. Sejlere fra hele Danmark, det øvrige Scandinavien og Tyskland søger hver sommer mod et af Nordeuropas bedste sejlervande, nemlig  ”Syddanske Øhav” og dermed også Smålandsfarvandet. Sejlklubberne ved Smålandsfarvandet og i umiddelbar tilknytning hertil bidrager naturligt også til lystsejladsen i Smålandsfarvandet. Sydstævnekredsen under Dansk Sejlunion omfatter således 4256 medlemmer.

 

 1. Med en etablering af Smålandshavet Havvindmøllepark etableres der en effektiv spærring for fri sejlads i Vestlige Smålandshav. Etableres ”Omø Syd” også, bliver ”Proppen i Hullet” (omtalt i forbindelse med HAZID-rapport for Smålandshavets Havvindmøllepark) væsentlig større og vil stort set sætte en stopper for den E-W gående lystfartøjers sejlads i Smålandshavet. Endvidere vil de to parker samlet set spærre af for al SE-NW gående sejlads til og fra N-spidsen af Langeland og N-gående sejlads til og fra Stigsnæs fra Ståldybet, dvs. sejlads til og fra Kragenæs, Vejrø, Fejø, Femø, Askø, Bandholm og Sakskøbing.

 

 1. DW-ruten, hvor sejlerne kun må sejle på tværs, og de trafikregulerede ruter i Langelandsbæltet og Storebælt giver i forvejen store begrænsninger for lystsejlads i området. Med etablering af de to havvindmølleparker presses fritidssejladsen naturligt ud mod disse tvangsruter i Storebælt og Langelands Bæltet.

 

 1. Kun et fåtal af fritidssejlerne har installeret AIS-udstyr, hvorfor de fremlagte AIS-registreringer for fritidssejlads slet ikke afspejler de virkelige tal for fritidssejlads i området. De fremlagte AIS-registreringer for fritidssejlere er således direkte vildledende.

 

 1. Etablering af havvindmølleparker i bl.a. Smålandshavet vil som tidligere nævnt være i direkte konflikt med regeringens vækstplan for kystturisme i Danmark og dermed direkte ødelæggende for det rekreative og erhvervsmæssige potentiale, som kommunerne rundt om Smålandshavet har så stort behov for at udnytte.

 

 1. Tyske sejlsportsorganisationer har adskillige gange kåret Syddanske Øhav til et af Nordeuropas bedste farvande til fritidssejlads. Smålandshavet besejles af mange tyske lystsejlere samt svenske, norske og hollandske lystsejlere. Sejlads syd om bl.a. Lolland-Falster er ikke nær så attraktiv som sejlads i Syddanske Øhav – og dermed sejlads i Smålandshavet.

 

 1. Det samlede antal vindmøller i de to havvindmølleområder – i værste fald op mod 130 vindmøller –  og ikke mindst størrelsen af møllerne vil betyde, at beboere og turister på flere hundrede kilometers kyststrækning på Sydsjælland, Lolland, Nordfalster, Langeland og dele af Østfyn samt øerne i Storebælt og Smålandshavet vil få udsigt til en skov af store vindmøller. En udsigt som også vil være meget markant  i baglandet på de omtalte kyststrækninger.

 

 1. Smålandshavet er et fantastisk naturområde med stor rekreativ værdi både for danskere og for turister. Havvindmøller bør derfor generelt placeres, hvor kun én kyststrækning skæmmes, f.eks. på den jyske vestkyst, hvor fritidssejlads naturligt er meget begrænset.

 

 1. Lystsejlads i havvindmølleområder er uinteressant. Især for sejlbåde begrænses bevægelsesfriheden, dels på grund af turbulens og dels som følge af, at sejlbåde på kryds har behov for krydsben på adskillige sømil. Etablering af korridorer i vindmølleparkerne til ”tvangssejlads” vil derfor ikke være en rimelig løsning.

 

 1. Jeg vedhæfter et foto af søkortet nr. 142  STOREBÆLT S-lige del, hvor det allermest anvendte ruter for lystfartøjer er indtegnet sammen med placeringen for ”Smålandshavets Havvindmøllepark” (Pink afgrænsning) samt placeringen af Omø-Syd (Grøn afgrænsning). Fotoet illustrerer således meget tydeligt de kommende problemer for den sejlende turisme. Den mest anvendte rute for besejling af Lolland Kommunes øer i Smålandshavet med tilhørende havne: Ståldybet-Omø Stålgrunde-Store Bælt-Lundeborg Bælt lukkes helt i en byggeperiode på mindst 4 år og vil derefter være lidet attraktiv for især sejlbådssejlads, blandt andet p.g.a. turbulens fra vindmøllerne. Sejlbåde på kryds anvender krydsben på adskillige sømil. Med andre ord ikke sejlads i lige linier fra punkt A til B, men sejlads i store havområder fra punkt A til B.

 

 1. Det er Kragenæs Sejlklubs vurdering, at forudsætningerne for etablering af kystnære havvindmøller må være ændret betydeligt med den nylig indgåede aftale om etablering af Horns Rev III, hvor svenske Vattenfall tilbyder en pris på 77 øre pr. kwh. Etablering af havvindmøller ude i Vesterhavet/Nordsøen må kunne erstatte mange vindmøller på land og kystnære havvindmøller i indre danske farvande.

 

 1. Jeg vedhæfter ligeledes et kort over de danske vindmøllers placering og kommende placering på Horns Rev i Vesterhavet/Nordsøen. Af samme kort fremgår de tyske planer om etablering og udbygning af havvindmølleparker. Danmark er ikke kun bagud på point efter min vurdering! Se vedhæftede kort.

 

 1. Kragenæs Sejlklub er af den opfattelse, at Smålandsfarvandet har potentiale til udvikling af et maritimt turismecentrum midt i Syddanske Ø-hav. Det vil kræve en satsning med oprustning og udbygning af lystbådehavnene rundt om Smålandsfarvandet og på vore øer med tilhørende faciliteter som gode sandstrande, spise- og overnatningsfaciliteter.  I det hele taget oplevelsesmuligheder, der får den sejlende turisme til at vælge flere sammenhængende overnatninger i havnene. En sådan oprustning vil også kunne tiltrække flere ikke sejlende turister store dele af året Denne satsning vil hensigtsmæssigt skulle ske i samarbejde med alle kommunerne rundt om Smålandsfarvandet og dermed den østlige del af Syddanske Øhav, koordination af markedsføring, fælles brochurer osv., ligesom samarbejdet i Baltic Sailing vil kunne udbygges.

 

 1. Og endelig sidst, men ikke mindst:

I forbindelse med indgåelsen af aftalen med svenske Vattenfall om opførelse af Horns Rev 3 vest For Esbjerg med en afregningspris på 77 øre pr. KWH falder et af de væsentligste argumenter for etablering af kystnære havvindmølleparker:

Afregningsprisen for Horns Rev 3 er præcis den samme pris som forudsættes i statens udbud af de 6 områder til prækvalifikation i forbindelse med opførelse af kystnære havvindmølleparker i indre danske farvande, nemlig 77 øre pr. KHW.

 

Hovedkonklusion:

Etablèr vindmøllerne i Vesterhavet/Nordsøen i stedet for at ødelægge vore rekreative fritidssejladsområder i indre danske farvande!

 

ooOoo