Øerne Rundt 2021

 

Årets “Øerne Rundt” blev i år til “Fejø Rundt” på grund af moderat vind.

Det blev en meget fin sejlads med 10 deltagende både.

Vinder blev: IF Aperitif fulgt af Omega 34 Joanna og Comfortina 32 Aja.

Efter sejladsen var der grillpølser og en øl til at skylle ned med.

Sejladsen er en årlig tilbagevendende begivenhed.

Ole

Regneark Fejø Rundt 2021

 

 

 

Udgivet i ks | Kommentarer lukket til Øerne Rundt 2021

Nyt fra formanden

Hej Alle.

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at havnefogeden har gjort opmærksom på, at der stadig står bådstativer på Kragenæsvej. Vil de berørte venligst sørge for fjernelse af disse snarest.

Endelig betyder genåbningen af coronasituationen at vi kan afholde bestyrelsesmøder.

Det næstkommende bliver mandag den 31. maj 2021.

Mvh

Formanden

Udgivet i ks | Kommentarer lukket til Nyt fra formanden

Aftenkapsejlads

Aftenkapsejlads 2021
En ny sæson står for døren og vi håber at se mange på havnen til en ny omgang aftenkapsejladser i farvandet ud for Kragenæs. Mange af os er selvfølgelig gengangere fra de foregående år, men det må endelig ikke afholde nye deltagere fra at møde op. Vi vil meget gerne være flere. Eneste forudsætning er lyst til at deltage og godt humør. Brug lejligheden til at få prøvet båden af i trygge rammer og hyggeligt selskab. Mangler du gaster eller kunne du tænke dig at være gast på en båd, så mød op tirsdag aften, eller ring på følgende nr.: 61760333.

Sæsonen starter tirsdag d. 4 maj. Vi mødes på havnen kl. 18.00 til en kort orientering.
Der startes kl. 18.50.

Startlinien er udlagt ved frokostbøje ud for Ravnsborg Banke. Der er udlagt krydsmærke.
Der sejles efter TCC, som er afløseren for lystal, og beregnet på basis af bådens DH mål. Alle både vil få tildelt TCC efter de officielle måledata.

8 sejladser giver 2 fratrækkere, 12 sejladser giver 3 fratrækkere, og 16 sejladser giver 4 fratrækkere. Sejladser forstås som ikke-aflyste aftenkapsejladser. Feriepause i ugerne 27-30. I september startes en halv time tidligere. Sidste sejlads tirsdag d. 14. september. Resultatet af aftensejladserne er gældende som klubmesterskab.

Vi mødes i klubhuset efter sejladsen til en kop kaffe og brød, samt til en snak om sejladsen.
Skriv aftenens tid på listen i klubhuset. Resultatet lægges på hjemmesiden senest dagen efter.

Hvis der ikke er dommerbåd skydes/tudes der fra en af de deltagende både. Der skydes/tudes 5 min. før start samt ved start. Hvis der ikke er dommerbåd tager de enkelte både selv tid.

Vel mødt til en række spændende sejladser. Alle kan deltage, nye hjælpes i gang.

Vi ses i Kragenæs
Mvh Kapsejladsudvalget

Udgivet i ks | Kommentarer lukket til Aftenkapsejlads

Aktivitetsplan 2021

Så er hjemmesiden endelig oppe at køre igen.

Aktivitetsplan 2021

Udgivet i ks | Kommentarer lukket til Aktivitetsplan 2021

Sommerbilleder

Hvis du får taget et par gode billeder på sommertogtet, som du kunne tænke dig at dele med os andre, så send dem som en vedhæftet fil til mig.

Jeg sætter dem så løbende på hjemmesiden. God sommer.

Mvh Ole.  Mail: thraneole@gmail.com

 

Udgivet i ks | Kommentarer lukket til Sommerbilleder

Coronainstruks

FORHOLDSREGLER UNDER CORONA I KRAGENÆS SEJLKLUB.
Nedenstående bedes venligt, men bestemt, efterlevet indtil der
foreligger nye bestemmelser fra myndighederne.
Hold afstand min. 2 meter.
Host i ærmet, ikke i hånden.
Ophold i klubhus er kun tilladt ved toiletbesøg, vask/ afsprit ved
indgang i klubhus, efter toiletbesøg og når du forlader klubhuset.
Klubhuset vil blive rengjort mindst hver time og ellers oftere såfremt
behovet skulle opstå.
Ved isætning må der højst være 2 personer ved en båd, udover
kranholdet og kranfører.
Fjern din båd med det samme.
Ved klubhuset vil der være 10 stole opstillet med 2 meters mellemrum,
venligst flyt ikke stolene rundt og gå ikke ind i området hvis der er 10
personer til stede.
SKULLE DER MOD FORVENTNING VÆRE NOGEN DER IKKE EFTERLEVER
OVENSTÅENDE, VIL BESTYRELSEN, VENLIGT MEN BESTEMT PÅPEGE
MANGLERNE OVERFOR VEDKOMMENDE.

Udgivet i ks | Kommentarer lukket til Coronainstruks

Havvindmøller

Havvindmøller

Udgivet i ks | Kommentarer lukket til Havvindmøller

Kystnære havvindmøller

Pænt nej tak! – Til kystnære havvindmølleparker

Kragenæs Sejlklub har som bekendt siden 2014 ført an i indsigelserne mod
ødelæggelse af natur- og rekreative værdier i indre farvande og langs vore
kyster projekter som følge af etablering af kystnære havvindmølleparker.
Vore indsigelser omfatter både statens udbud og etablering af kystnære
havvindmølleparker efter Åben-dør-Princippet (Private projekter).

Se mere her: https://www.ks-sejlklub.dk/kystnaere-havvindmoeller-2/

Udgivet i ks | Kommentarer lukket til Kystnære havvindmøller