Klubhuset

Klubhuset er udlejet følgende datoer:

12/8

8/10

31/12

Udgivet i ks | Kommentarer lukket til Klubhuset

Aftenkapsejlads

Aftenkapsejlads 2022

Så er det igen tid til en ny omgang aftenkapsejladser i farvandet ud for Kragenæs. Mange af os er selvfølgelig gengangere fra de foregående år, men det må endelig ikke afholde nye deltagere fra at møde op. Vi vil meget gerne være flere. Eneste forudsætning er lyst til at deltage og godt humør. Brug lejligheden til at få prøvet båden af i trygge rammer i hyggeligt selskab. Mangler du gaster, eller kunne du tænke dig at være gast på en båd, så mød op tirsdag aften, eller ring på følgende nr. 61760333.

Sæsonen starter tirsdag d. 3. maj. Vi mødes på havnen kl. 18.00 til en kort orientering. Aftenens bane vil være indtegnet på kort og vises på skippermødet. Startlinie vil være udlagt SØ for sidste røde bøje i sejlrenden, ved turbøje ud for Ravnsborg banke. Der startes kl. 18.45. Der sejles efter TCC, som er afløseren for lystal, og beregnet på basis af bådens DH mål. Alle vil få tildelt TCC efter de officielle måledata. Vælger du at sejle uden spiler, så sig det til Ole.

8 sejladser giver 2 fratrækkere, 12 sejladser giver 3 fratrækkere og 16 sejladser giver 4 fratrækkere. Sejladser forstås som ikke aflyste aftenkapsejladser. Feriepause i ugerne 27-30. I september startes en halv time tidligere. Sidste sejlads er tirsdag d. 20. september. Resultatet af aftensejladserne er gældende som klubmesterskab. Skriv aftenens tid på listen i klubhuset. Resultatet lægges på hjemmesiden senest dagen efter.

Hvis der ikke er dommerbåd, skydes/tudes der fra en af de deltagende både. Der skydes/tudes 5 min. før start samt ved start. Hvis der ikke er dommerbåd tager de enkelte både selv tid.

Vi mødes i klubhuset efter sejladsen til en kop kaffe og brød, samt til en snak om sejladsen. Vel mødt til en række spændende sejladser. Alle kan deltage, og nye hjælpes i gang.

Vi ses i Kragenæs

Mvh Kapsejladsudvalget

Udgivet i ks | Kommentarer lukket til Aftenkapsejlads

Beretning

Se beretning for 2021 her:   Beretning 2021

Udgivet i ks | Kommentarer lukket til Beretning

Sommerbilleder

Hvis du får taget et par gode billeder på sommertogtet, som du kunne tænke dig at dele med os andre, så send dem som en vedhæftet fil til mig.

Jeg sætter dem så løbende på hjemmesiden. God sommer.

Mvh Ole.  Mail: thraneole@gmail.com

 

Udgivet i ks | Kommentarer lukket til Sommerbilleder

Havvindmøller

Havvindmøller

Udgivet i ks | Kommentarer lukket til Havvindmøller

Kystnære havvindmøller

Pænt nej tak! – Til kystnære havvindmølleparker

Kragenæs Sejlklub har som bekendt siden 2014 ført an i indsigelserne mod
ødelæggelse af natur- og rekreative værdier i indre farvande og langs vore
kyster projekter som følge af etablering af kystnære havvindmølleparker.
Vore indsigelser omfatter både statens udbud og etablering af kystnære
havvindmølleparker efter Åben-dør-Princippet (Private projekter).

Se mere her: https://www.ks-sejlklub.dk/kystnaere-havvindmoeller-2/

Udgivet i ks | Kommentarer lukket til Kystnære havvindmøller

Få et OK kort og støt klubben

OK støtter Kragenæs sejlklub

 

Få dit Nye benzin kort her.

 

 

Udgivet i ks | Kommentarer lukket til Få et OK kort og støt klubben