Medlemsnyt

Kære medlemmer.

Nu er sommerferien slut og vi fra bestyrelsen vil gerne gøre opmærksom på, at sejlklubben fra på mandag den 2 august atter starter sine aktiviteter op.

I den kommende uge er der:

Mandag: Kapsejladsregelkursus

Tirsdag: Kapsejlads starter op igen

Onsdag og torsdag: Sejlerskole fortsætter. (Der er en ledig plads om onsdagen)

Fredag: Grillaften starter op igen

Se nærmere i aktivitetsplanen

Vi skal endvidere gøre opmærksom på den udsatte generalforsamling, som afholdes

torsdag den 19 august jvf. dagsordenen

Vi gør opmærksom på, at sidste tilmelding til spisningen er onsdag den 11 august til Dorte Rasmussen, telefon 50540787, mail: doras1@live.dk eller på sejlklubbens hjemmeside.

Håber vi ses   Mvh Bestyrelsen i Kragenæs sejlklub

 

 

Udgivet i ks | Kommentarer lukket til Medlemsnyt

Indkaldelse til ordinær generalforsamling torsdag den 19 august 2021 kl. 19.00 i klubhuset.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Kragenæs Sejlklub 2020 (5)

Udgivet i ks | Kommentarer lukket til Indkaldelse til ordinær generalforsamling torsdag den 19 august 2021 kl. 19.00 i klubhuset.

Ny aktivitetsplan pr. 05 07 21

Ny aktivitetsplan 05 07 21

Udgivet i ks | Kommentarer lukket til Ny aktivitetsplan pr. 05 07 21

Aftenkapsejlads

Aftenkapsejlads 2021
En ny sæson står for døren og vi håber at se mange på havnen til en ny omgang aftenkapsejladser i farvandet ud for Kragenæs. Mange af os er selvfølgelig gengangere fra de foregående år, men det må endelig ikke afholde nye deltagere fra at møde op. Vi vil meget gerne være flere. Eneste forudsætning er lyst til at deltage og godt humør. Brug lejligheden til at få prøvet båden af i trygge rammer og hyggeligt selskab. Mangler du gaster eller kunne du tænke dig at være gast på en båd, så mød op tirsdag aften, eller ring på følgende nr.: 61760333.

Sæsonen starter tirsdag d. 4 maj. Vi mødes på havnen kl. 18.00 til en kort orientering.
Der startes kl. 18.50.

Startlinien er udlagt ved frokostbøje ud for Ravnsborg Banke. Der er udlagt krydsmærke.
Der sejles efter TCC, som er afløseren for lystal, og beregnet på basis af bådens DH mål. Alle både vil få tildelt TCC efter de officielle måledata.

8 sejladser giver 2 fratrækkere, 12 sejladser giver 3 fratrækkere, og 16 sejladser giver 4 fratrækkere. Sejladser forstås som ikke-aflyste aftenkapsejladser. Feriepause i ugerne 27-30. I september startes en halv time tidligere. Sidste sejlads tirsdag d. 14. september. Resultatet af aftensejladserne er gældende som klubmesterskab.

Vi mødes i klubhuset efter sejladsen til en kop kaffe og brød, samt til en snak om sejladsen.
Skriv aftenens tid på listen i klubhuset. Resultatet lægges på hjemmesiden senest dagen efter.

Hvis der ikke er dommerbåd skydes/tudes der fra en af de deltagende både. Der skydes/tudes 5 min. før start samt ved start. Hvis der ikke er dommerbåd tager de enkelte både selv tid.

Vel mødt til en række spændende sejladser. Alle kan deltage, nye hjælpes i gang.

Vi ses i Kragenæs
Mvh Kapsejladsudvalget

Udgivet i ks | Kommentarer lukket til Aftenkapsejlads

Sommerbilleder

Hvis du får taget et par gode billeder på sommertogtet, som du kunne tænke dig at dele med os andre, så send dem som en vedhæftet fil til mig.

Jeg sætter dem så løbende på hjemmesiden. God sommer.

Mvh Ole.  Mail: thraneole@gmail.com

 

Udgivet i ks | Kommentarer lukket til Sommerbilleder

Havvindmøller

Havvindmøller

Udgivet i ks | Kommentarer lukket til Havvindmøller

Kystnære havvindmøller

Pænt nej tak! – Til kystnære havvindmølleparker

Kragenæs Sejlklub har som bekendt siden 2014 ført an i indsigelserne mod
ødelæggelse af natur- og rekreative værdier i indre farvande og langs vore
kyster projekter som følge af etablering af kystnære havvindmølleparker.
Vore indsigelser omfatter både statens udbud og etablering af kystnære
havvindmølleparker efter Åben-dør-Princippet (Private projekter).

Se mere her: https://www.ks-sejlklub.dk/kystnaere-havvindmoeller-2/

Udgivet i ks | Kommentarer lukket til Kystnære havvindmøller

Få et OK kort og støt klubben

OK støtter Kragenæs sejlklub

 

Få dit Nye benzin kort her.

 

 

Udgivet i ks | Kommentarer lukket til Få et OK kort og støt klubben