Aftenkapsejlads

Aftenkapsejlads 2022

Så er det igen tid til en ny omgang aftenkapsejladser i farvandet ud for Kragenæs. Mange af os er selvfølgelig gengangere fra de foregående år, men det må endelig ikke afholde nye deltagere fra at møde op. Vi vil meget gerne være flere. Eneste forudsætning er lyst til at deltage og godt humør. Brug lejligheden til at få prøvet båden af i trygge rammer i hyggeligt selskab. Mangler du gaster, eller kunne du tænke dig at være gast på en båd, så mød op tirsdag aften, eller ring på følgende nr. 61760333.

Sæsonen starter tirsdag d. 3. maj. Vi mødes på havnen kl. 18.00 til en kort orientering. Aftenens bane vil være indtegnet på kort og vises på skippermødet. Startlinie vil være udlagt SØ for sidste røde bøje i sejlrenden, ved turbøje ud for Ravnsborg banke. Der startes kl. 18.45. Der sejles efter TCC, som er afløseren for lystal, og beregnet på basis af bådens DH mål. Alle vil få tildelt TCC efter de officielle måledata. Vælger du at sejle uden spiler, så sig det til Ole.

8 sejladser giver 2 fratrækkere, 12 sejladser giver 3 fratrækkere og 16 sejladser giver 4 fratrækkere. Sejladser forstås som ikke aflyste aftenkapsejladser. Feriepause i ugerne 27-30. I september startes en halv time tidligere. Sidste sejlads er tirsdag d. 20. september. Resultatet af aftensejladserne er gældende som klubmesterskab. Skriv aftenens tid på listen i klubhuset. Resultatet lægges på hjemmesiden senest dagen efter.

Hvis der ikke er dommerbåd, skydes/tudes der fra en af de deltagende både. Der skydes/tudes 5 min. før start samt ved start. Hvis der ikke er dommerbåd tager de enkelte både selv tid.

Vi mødes i klubhuset efter sejladsen til en kop kaffe og brød, samt til en snak om sejladsen. Vel mødt til en række spændende sejladser. Alle kan deltage, og nye hjælpes i gang.

Vi ses i Kragenæs

Mvh Kapsejladsudvalget

Dette indlæg blev udgivet i ks. Bogmærk permalinket.