Kortlægge sejlernes aktiviteter

Kære alle medlemmer i Kragenæs Sejlklub!

Hjælp med til at kortlægge sejlernes aktiviteter på havet

Københavns Universitet i samarbejde med bl.a. Dansk Sejlunion gennemfører i
øjeblikket en brugerbaseret on-line undersøgelse af havfriluftsliv, hvor
alle kan hjælpe med at kortlægge deres rekreative anvendelser af havet.
Kortlægningen skal bidrage til, at friluftslivets interesseområder kan indgå
i den kommende planlægning på havet, som er på vej i hele EU. Kun kortlagte
sektorer tages der hensyn til i planlægningen fremover – så støt
friluftslivets inddragelse i havplanlægningen ved at deltage i
kortlægningen!

Som sejlere har vi en unik mulighed for at påvirke fremtidens udnyttelse af
havet og kystområderne. Den nuværende viden om sejlernes færden på vandet er
meget begrænset hos myndighederne – det ses kun alt for tydeligt med de
nuværende forslag til placering af kystnære havvindmølleparker i Danmark –
og uden viden er der øget risiko for at ramme områder med
sejladsaktiviteter, når der skal anlægges nye havvindmølleparker, havbrug og
lignende.

Derfor er det vigtigt at få kortlagt sejleres aktiviteter til brug for den
fremtidige arealplanlægning på havet. Ikke mindst i forhold til de områder,
der har særlig interesse for sejlads.

Kragenæs Sejlklub har aftalt med Københavns Universitet, at kortlægningen
for vores vedkommende kan udvides til også at omfatte tidligere sæsoners
sejlads.

Bestyrelsen skal derfor opfordre alle medlemmer til at fatte logbogen med
henblik på også at registrere sejladser i tidligere sæsoner, så langt du
overhovedet orker. Det vil bidrage til en hurtigere kortlægning af “vores
danske hav”, således at myndighederne hurtigere vil kunne tage
kortlægningsresultaterne i anvendelse i deres projekter.

Den brugerbaserede kortlægning foregår ved, at du som udøver på vandet
markerer de steder, du anvender til sejlads og evt. forskellige andre
aktiviteter. Dine markeringer plotter du ind på et interaktivt kort på
www.havfriluftsliv.dk.

Du kan tegne din rute ind på kortet eller uploade din rute fra
navigationsfiler i gpx-format. På www.havfriluftsliv.dk finder du yderligere
vejledning.

Med venlig hilsen

Flemming Caspersen