Generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Kragenæs Sejlklub

Jvf. Klubbens vedtægter.

Torsdag den 21. marts 2019 kl.19.00  i klubhuset på Kragenæs Havn.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent. Bestyrelsen foreslår Dorte Jønck vælges som referent.

3. Valg af stemmetællere. Bestyrelsen foreslår, at vore revisorer vælges som

stemmetællere.

4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

5. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Forelæggelse af aktivitetsplan og budget for det kommende år (2019) til godkendelse.

8. Forelæggelse af budget for det efterfølgende år (2020) med forslag til kontingent.

9. Valg for formand. Formanden er ikke på valg.

10. Valg af kasserer. Helge Ostermann modtager genvalg.

11. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er:

Bent Johansen, modtager genvalg.

Niels Pedersen, modtager genvalg.

Henrik Larsen, modtager genvalg.

12. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

På valg er:

Birger Pedersen, modtager genvalg.

Jørn Rohde, modtager genvalg.

13. Valg af revisorer og revisorsuppleant.

På valg er:

Rene Hedegård.

Per Antonisen.

Suppleant:

Kurt Jacobsen, modtager genvalg.

14. Eventuelt.

 

Dette indlæg blev udgivet i ks. Bogmærk permalinket.