Aftenkapsejlads 2020

Så er det igen tid til en ny omgang aftenkapsejladser i farvandet ud for Kragenæs. Mange af os er selvfølgelig gengangere fra de foregående år, men det må endelig ikke afholde nye deltagere fra at møde op. Vi vil meget gerne være flere. Eneste forudsætning er lyst til at deltage og godt humør. Brug lejligheden til at få prøvet båden af i trygge rammer og hyggeligt selskab. Mangler du gaster, eller kunne du tænke dig at være gast på en båd, så mød op tirsdag aften, eller ring på følgende nr.: 61760333.

Sæsonen starter tirsdag d. 9. juni. Aftenens bane vil være slået op  udenfor klubhuset. Kan ses fra kl. 17.30. Startlinie vil være udlagt ved DS turbøje 54¤54,01`N 11¤22,62 E ( Ved Ravnsborg ruinen )

Vælger du at sejle uden spiler skrives US i tidtagningslisten inden start.

Der startes kl. 18.30. Der sejles efter TCC, som er afløseren for Lystal og beregnet på basis af bådens DH-mål. De deltagende både vil blive inddelt i mindst to løb, og alle vil få tildelt TCC efter de officielle måledata. 8 sejladser giver 2 fratrækkerer, 12 sejladser giver 3 fratrækkerer, og 16 sejladser giver 4 fratrækkerer. Sejladser forstås som ikke aflyste aftenkapsejladser.

Feriepause i ugerne 27-30. I september startes en halv time tidligere. Sidste sejlads er tirsdag d. 15. september. Resultatet af aftenkapsejladserne er gældende som klubmesterskab.

Skriv aftenens tid på listen udenfor klubhuset. Resultatet lægges på hjemmesiden senest dagen efter. Hvis der ikke er dommerbåd skydes/tudes der fra en af de deltagende både. Der skydes/tudes 5 min. før start samt ved start. Hvis der ikke er dommerbåd, tager de enkelte både selv tid.

Vel mødt til en række spændende sejladser. Alle kan deltage, nye hjælpes i gang.

Vi ses i Kragenæs.

Mvh Kapsejladsudvalget

PS: Husk Corona-hensyn

Dette indlæg blev udgivet i ks. Bogmærk permalinket.