Kapsejladsaflysning

Hej Alle

Aftenkapsejladsen i morgen aften tirsdag d. 26 maj er aflyst på grund af ændret

instruks fra Dansk Sejlunion.  Se vedhæftede meddelelse

Bestyrelsen

Corona

 

 

Udgivet i ks | Kommentarer lukket til Kapsejladsaflysning

Aftenkapsejlads 2020

Så er det igen tid til en ny omgang aftenkapsejladser i farvandet ud for Kragenæs. Mange af os er selvfølgelig gengangere fra de foregående år, men det må endelig ikke afholde nye deltagere fra at møde op. Vi vil meget gerne være flere. Eneste forudsætning er lyst til at deltage og godt humør. Brug lejligheden til at få prøvet båden af i trygge rammer og hyggeligt selskab. Mangler du gaster, eller kunne du tænke dig at være gast på en båd, så mød op tirsdag aften, eller ring på følgende nr.: 61760333.

Sæsonen starter tirsdag d. 5. maj. Aftenens bane vil være indtegnet på kort ophængt udenfor klubhuset. Kan ses fra kl. 17.45. Startlinie vil være udlagt ved DS turbøje 54¤54,01`N 11¤22,62 E ( Ved Ravnsborg ruinen )

Vælger du at sejle uden spiler skrives US i tidtagningslisten inden start.

Der startes kl. 18.30. Der sejles efter TCC, som er afløseren for Lystal og beregnet på basis af bådens DH-mål. De deltagende både vil blive inddelt i mindst to løb, og alle vil få tildelt TCC efter de officielle måledata. 8 sejladser giver 2 fratrækkerer, 12 sejladser giver 3 fratrækkerer, og 16 sejladser giver 4 fratrækkerer. Sejladser forstås som ikke aflyste aftenkapsejladser.

Feriepause i ugerne 27-30. I september startes en halv time tidligere. Sidste sejlads er tirsdag d. 15. september. Resultatet af aftenkapsejladserne er gældende som klubmesterskab.

Skriv aftenens tid på listen udenfor klubhuset. Resultatet lægges på hjemmesiden senest dagen efter. Hvis der ikke er dommerbåd skydes/tudes der fra en af de deltagende både. Der skydes/tudes 5 min. før start samt ved start. Hvis der ikke er dommerbåd, tager de enkelte både selv tid.

Vel mødt til en række spændende sejladser. Alle kan deltage, nye hjælpes i gang.

Vi ses i Kragenæs.

Mvh Kapsejladsudvalget

PS: Husk Corona-hensyn

Udgivet i ks | Kommentarer lukket til Aftenkapsejlads 2020

Ændringer i aktivitetsplanen

Der er ændringer i aktivitetsplanen grundet Coronasituationen: Klik her

Udgivet i ks | Kommentarer lukket til Ændringer i aktivitetsplanen

Coronainstruks

FORHOLDSREGLER UNDER CORONA I KRAGENÆS SEJLKLUB.
Nedenstående bedes venligt, men bestemt, efterlevet indtil der
foreligger nye bestemmelser fra myndighederne.
Hold afstand min. 2 meter.
Host i ærmet, ikke i hånden.
Ophold i klubhus er kun tilladt ved toiletbesøg, vask/ afsprit ved
indgang i klubhus, efter toiletbesøg og når du forlader klubhuset.
Klubhuset vil blive rengjort mindst hver time og ellers oftere såfremt
behovet skulle opstå.
Ved isætning må der højst være 2 personer ved en båd, udover
kranholdet og kranfører.
Fjern din båd med det samme.
Ved klubhuset vil der være 10 stole opstillet med 2 meters mellemrum,
venligst flyt ikke stolene rundt og gå ikke ind i området hvis der er 10
personer til stede.
SKULLE DER MOD FORVENTNING VÆRE NOGEN DER IKKE EFTERLEVER
OVENSTÅENDE, VIL BESTYRELSEN, VENLIGT MEN BESTEMT PÅPEGE
MANGLERNE OVERFOR VEDKOMMENDE.

Udgivet i ks | Kommentarer lukket til Coronainstruks

Beretning Kragenæs Sejlklub 2019

Beretning Kragenæs Sejlklub 2019

Udgivet i ks | Kommentarer lukket til Beretning Kragenæs Sejlklub 2019

Havvindmøller

Havvindmøller

Udgivet i ks | Kommentarer lukket til Havvindmøller

Kystnære havvindmøller

Pænt nej tak! – Til kystnære havvindmølleparker

Kragenæs Sejlklub har som bekendt siden 2014 ført an i indsigelserne mod
ødelæggelse af natur- og rekreative værdier i indre farvande og langs vore
kyster projekter som følge af etablering af kystnære havvindmølleparker.
Vore indsigelser omfatter både statens udbud og etablering af kystnære
havvindmølleparker efter Åben-dør-Princippet (Private projekter).

Se mere her: http://www.ks-sejlklub.dk/kystnaere-havvindmoeller-2/

Udgivet i ks | Kommentarer lukket til Kystnære havvindmøller

Få et OK kort og støt klubben

OK støtter Kragenæs sejlklub

 

Få dit Nye benzin kort her.

 

 

Udgivet i ks | Kommentarer lukket til Få et OK kort og støt klubben