Generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Kragenæs Sejlklub

jævnfør klubbens vedtægter.

Tirsdag den 20 marts 2018 kl. 19.00 i klubhuset på Kragenæs havn

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår, at Ole Thrane vælges som dirigent

2. Valg af referent

Bestyrelsen foreslår, at Dorte Jønck vælges som referent

3. Valg af stemmetællere

Bestyrelsen foreslår at vore revisorer vælges som stemmetællere

4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

5. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse (år 1= det foløbne kalenderår)

6. Behandling af indkomne forslag

7. Forelæggelse af aktivitetsplan og budget for det kommende år (2018) til godkendelse

(år 2-det år, hvori generalforsamlingen afholdes 2018)

8. Forelæggelse af budget for det efterfølgende år (2019) (år 3 – kalenderåret efter året

hvor generalforsamlingen afholdes)

9. Valg af formand (Kun lige årstal jf. vedtægterne § 11) Formanden er på valg i 2018

Bestyrelsen foreslår at Jørgen Antonsen vælges som formand

10. Valg af kasserer ( kun ulige årstal jf. vedtægterne § 11)

Bestyrelsen har valgt Helge Ostermann som kasserer i årets løb

Kassereren skal dog godkendes på generalforsamlingen uden for termin jf. sidste års forslag om

at bestyrelsen kunne udpege en fungerende kasserer , da der ikke kunne findes en kasserer

på generalforsamlingen

11. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf.vedtægternes § 11 På valg er:

Bent Johansen, som modtager genvalg

Dorte Jønck, som modtager genvalg

Niels Pedersen, som nu er bestyrelsesmedlem og modtager genvalg (Vælges for et år)

Henning Larsen, som nu er bestyrelsesmedlem og modtager genvalg ( Vælges for et år)

12. Valg af bestyrelsessuppleanter jf, vedtægternes § 11

Bestyrelsen foreslår Birger Pedersen vælges som bestyrelsessuppleant

Bestyrelsen foreslår Jørn Rohde vælges som bestyrelsessuppleant

13. Valg af revisorer og revisorsuppleante jf. vedtægternes § 11 På valg er:

Susan Petersen, modtager ikke genvalg

Bestyrelsen foreslår Rene Hedegaard vælges som revisor

Per Antonisen, modtager genvalg

Bestyrelsen foreslår at Kurt Jacobsen vælges som revisorsuppleant

14. Eventuelt

Obs

Inden generalforsamlingen serveres en varm ret kl. 18.00

Tilmelding til Dorte Jønck senest d. 15 marts Mail: dorte.jonck@gmail.com

Udgivet i ks | Kommentarer lukket til Generalforsamling

Volvo Ocean Race

Følg med i Volvo Ocean Race 2017/18

Udgivet i ks | Kommentarer lukket til Volvo Ocean Race

Webmaster

Efter nogen overvejelser forsøger jeg mig som webmaster.

Har du et indlæg af almen interesse for sejlklubbens medlemmer,

så send det til mig på en vedhæftet fil.

Gerne ikke for langt, da det kommer på forsiden.

Mail: thrane@dlgtele.dk

Mvh Ole Thrane

Udgivet i ks | Kommentarer lukket til Webmaster

Kystnære havvindmøller

Pænt nej tak! – Til kystnære havvindmølleparker

Kragenæs Sejlklub har som bekendt siden 2014 ført an i indsigelserne mod
ødelæggelse af natur- og rekreative værdier i indre farvande og langs vore
kyster projekter som følge af etablering af kystnære havvindmølleparker.
Vore indsigelser omfatter både statens udbud og etablering af kystnære
havvindmølleparker efter Åben-dør-Princippet (Private projekter).

Alle interessenter mod kystnære havvindmølleparker har aftalt at gøre fælles
sag og har onsdag i denne uge startet en underskriftsindsamling under
overskriften:

Kystnære havvindmøller – Pænt Nej Tak!!!

Formålet med underskriftsindsamlingen er at få politikerne i tale for at få
dem til at revurdere energiforliget og stoppe nuværende planer og projekter
om kystnære havvindmølleparker og i stedet i et revurderet energiforlig at
vælge en placering af havvindmølleparkerne langt ude på havet (Læs:
Nordsøen).

Linket til underskriftsindsamlingen er:
http://www.nej-til-kystnare-vindmoller.dk/ for underskriftsindsamlingen.

Højreklik på linket for kopi til brug i din browser.

 

Klubbens medlemmer opfordres til at deltage i underskriftsindsamlingen samt
til at dele informationen om underskriftsindsamlingen med venner og
bekendte.

Flemming Caspersen er i tæt samarbejde med bestyrelsen fortsat sagsbehandler
på området kystnære havvindmølleparker. Supplerende materiale om
underskriftsindsamlingen udsendes af Flemming på e-mail en af de nærmeste
dage.

 

Udgivet i ks | Kommentarer lukket til Kystnære havvindmøller

Få et OK kort og støt klubben

OK støtter Kragenæs sejlklub

 

Få dit Nye benzin kort her.

 

 

Udgivet i ks | Kommentarer lukket til Få et OK kort og støt klubben