Torsdag d.20 august udskudt generalforsamling

Fælles spisning i klubhuset kl.18.00. Bindende tilmelding til Dorte Rasmussen

på e-mail: doras1@live.dk Senest fredag den 13 august.

Generalforsamlingen starter kl. 19.00

Udgivet i ks | Kommentarer lukket til Torsdag d.20 august udskudt generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag d. 20. august 2020 kl. 19 i klubhuset. Link til dagsorden: KS generalforsamling 2020

Udgivet i ks | Kommentarer lukket til Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Opdateret aktivitetsplan for 2020

Der ligger nu en opdateret aktivitetsplan for 2020 under Aktivitetskalender: link

Udgivet i ks | Kommentarer lukket til Opdateret aktivitetsplan for 2020

Sommerbilleder

Hvis du får taget et par gode billeder på sommertogtet, som du kunne tænke dig at dele med os andre, så send dem som en vedhæftet fil til mig.

Jeg sætter dem så løbende på hjemmesiden. God sommer.

Mvh Ole.  Mail: thraneole@gmail.com

 

Udgivet i ks | Kommentarer lukket til Sommerbilleder

Aftenkapsejlads 2020

Så er det igen tid til en ny omgang aftenkapsejladser i farvandet ud for Kragenæs. Mange af os er selvfølgelig gengangere fra de foregående år, men det må endelig ikke afholde nye deltagere fra at møde op. Vi vil meget gerne være flere. Eneste forudsætning er lyst til at deltage og godt humør. Brug lejligheden til at få prøvet båden af i trygge rammer og hyggeligt selskab. Mangler du gaster, eller kunne du tænke dig at være gast på en båd, så mød op tirsdag aften, eller ring på følgende nr.: 61760333.

Sæsonen starter tirsdag d. 9. juni. Aftenens bane vil være slået op  udenfor klubhuset. Kan ses fra kl. 17.30. Startlinie vil være udlagt ved DS turbøje 54¤54,01`N 11¤22,62 E ( Ved Ravnsborg ruinen )

Vælger du at sejle uden spiler skrives US i tidtagningslisten inden start.

Der startes kl. 18.30. Der sejles efter TCC, som er afløseren for Lystal og beregnet på basis af bådens DH-mål. De deltagende både vil blive inddelt i mindst to løb, og alle vil få tildelt TCC efter de officielle måledata. 8 sejladser giver 2 fratrækkerer, 12 sejladser giver 3 fratrækkerer, og 16 sejladser giver 4 fratrækkerer. Sejladser forstås som ikke aflyste aftenkapsejladser.

Feriepause i ugerne 27-30. I september startes en halv time tidligere. Sidste sejlads er tirsdag d. 15. september. Resultatet af aftenkapsejladserne er gældende som klubmesterskab.

Skriv aftenens tid på listen udenfor klubhuset. Resultatet lægges på hjemmesiden senest dagen efter. Hvis der ikke er dommerbåd skydes/tudes der fra en af de deltagende både. Der skydes/tudes 5 min. før start samt ved start. Hvis der ikke er dommerbåd, tager de enkelte både selv tid.

Vel mødt til en række spændende sejladser. Alle kan deltage, nye hjælpes i gang.

Vi ses i Kragenæs.

Mvh Kapsejladsudvalget

PS: Husk Corona-hensyn

Udgivet i ks | Kommentarer lukket til Aftenkapsejlads 2020

Ændringer i aktivitetsplanen

Der er ændringer i aktivitetsplanen grundet Coronasituationen: Klik her

Udgivet i ks | Kommentarer lukket til Ændringer i aktivitetsplanen

Coronainstruks

FORHOLDSREGLER UNDER CORONA I KRAGENÆS SEJLKLUB.
Nedenstående bedes venligt, men bestemt, efterlevet indtil der
foreligger nye bestemmelser fra myndighederne.
Hold afstand min. 2 meter.
Host i ærmet, ikke i hånden.
Ophold i klubhus er kun tilladt ved toiletbesøg, vask/ afsprit ved
indgang i klubhus, efter toiletbesøg og når du forlader klubhuset.
Klubhuset vil blive rengjort mindst hver time og ellers oftere såfremt
behovet skulle opstå.
Ved isætning må der højst være 2 personer ved en båd, udover
kranholdet og kranfører.
Fjern din båd med det samme.
Ved klubhuset vil der være 10 stole opstillet med 2 meters mellemrum,
venligst flyt ikke stolene rundt og gå ikke ind i området hvis der er 10
personer til stede.
SKULLE DER MOD FORVENTNING VÆRE NOGEN DER IKKE EFTERLEVER
OVENSTÅENDE, VIL BESTYRELSEN, VENLIGT MEN BESTEMT PÅPEGE
MANGLERNE OVERFOR VEDKOMMENDE.

Udgivet i ks | Kommentarer lukket til Coronainstruks

Beretning Kragenæs Sejlklub 2019

Beretning Kragenæs Sejlklub 2019

Udgivet i ks | Kommentarer lukket til Beretning Kragenæs Sejlklub 2019