Kragenæs Cup

Lørdag d. 21 september 2019 kl. 10  Kragenæs Cup

Vi mødes på havnen kl. 9.00 og sejler, hvis muligt 2 op og ned baner,

holder frokost og sejler en distancesejlads. Ingen tilmelding.

Kapsejladsudvalget

Udgivet i ks | Kommentarer lukket til Kragenæs Cup

Liniesejlads

BANDHOLM SEJLKLUB indbyder til LINIESEJLADS Søndag d. 15. september 2019

Sejladsen er med omvendt respit, hvor bådenes handicap er udregnet og fratrukket inden start, hvilket betyder at 1. båd i mål er vinder.
Der sejles efter Dansk Sejlunions kapsejladsregler 2017-2020.
Første båd starter kl. 10
Øvrige starttider, samt banevalg, oplyses på skippermødet, ved Havnehuset kl. 9.00 Start og mål er i Bandholm Havn.
Efter sejladsen serveres der ”Chili con Carne”.
Præmieoverrækkelse senest én time efter sidste båd er i mål.
Startgebyr: 150,- pr. båd Frokost 80,- pr. person.
Tilmelding senest Torsdag d. 12. September kl. 18
Ole Matzen matzen@123dk.dk Tlf.: 22 46 68 85 eller Mikkel Caprani mikkel@caprani.dk Tlf.: 40 93 70 37

Udgivet i ks | Kommentarer lukket til Liniesejlads

Aftenkapsejlads i september

OBS

Aftenkapsejladsen starter en halv time tidligere i september.

Kapsejladsudvalget

 

Udgivet i ks | Kommentarer lukket til Aftenkapsejlads i september

Aftenkapsejlads

Aftenkapsejlads 2019

En ny sæson står for døren og vi håber at se mange på havnen til en ny omgang aftenkapsejladser i farvandet ud for Kragenæs. Mange af os er selvfølgelig gengangere fra de foregående år, men det må endelig ikke afholde nye deltagere fra at møde op. Vi vil meget gerne være flere, og eneste forudsætning er lyst til at deltage og godt humør. Brug lejligheden til at få prøvet båden af i trygge rammer i hyggeligt selskab. Mangler du gaster, eller kunne du tænke dig at være gast på en båd, så mød op tirsdag aften, eller ring på følgende nr. 61760333.

Sæsonen starter tirsdag d. 7. maj. Vi mødes på havnen kl. 18.00 til en kort orientering. Der startes kl. 18.50 (Af hensyn til færgen, når der startes mellem de to sidste koste i sejlrenden). Der sejles efter TCC, som er afløseren for Lystal, og beregnet på basis af bådens DH mål. De deltagende både vil blive inddelt i mindst to løb, og alle vil få tildelt TCC efter de officielle måledata.

8 sejladser giver 2 fratrækkere, 12 sejladser giver 3 fratrækkere og 16 sejladser giver 4 fratrækkere. Sejladser forstås som ikke aflyste aftenkapsejladser. Feriepause i ugerne 27-30. I september startes en halv time tidligere. Sidste sejlads er tirsdag d. 17. september. Resultatet af aftensejladserne er gældende som klubmesterskab.

Vi mødes i klubhuset efter sejladsen til en kop kaffe og brød, samt til en snak om sejladsen.

Skriv aftenens tid på listen i klubhuset. Resultatet lægges på hjemmesiden senest dagen efter.

Hvis der ikke er dommerbåd, skydes/tudes der fra en af de deltagende både. Der skydes/tudes 5 min. før start samt ved start. Hvis der ikke er dommerbåd tager de enkelte både selv tid.

Vel mødt til en række spændende sejladser.

Alle kan deltage, og nye hjælpes i gang.

Vi ses i Kragenæs!

Mvh Kapsejladsudvalget

Udgivet i ks | Kommentarer lukket til Aftenkapsejlads

Beretning

 Beretning kragenæs sejlklub 2018

Udgivet i ks | Kommentarer lukket til Beretning

Havvindmøller

Havvindmøller

Udgivet i ks | Kommentarer lukket til Havvindmøller

Kystnære havvindmøller

Pænt nej tak! – Til kystnære havvindmølleparker

Kragenæs Sejlklub har som bekendt siden 2014 ført an i indsigelserne mod
ødelæggelse af natur- og rekreative værdier i indre farvande og langs vore
kyster projekter som følge af etablering af kystnære havvindmølleparker.
Vore indsigelser omfatter både statens udbud og etablering af kystnære
havvindmølleparker efter Åben-dør-Princippet (Private projekter).

Se mere her: http://www.ks-sejlklub.dk/kystnaere-havvindmoeller-2/

Udgivet i ks | Kommentarer lukket til Kystnære havvindmøller

Få et OK kort og støt klubben

OK støtter Kragenæs sejlklub

 

Få dit Nye benzin kort her.

 

 

Udgivet i ks | Kommentarer lukket til Få et OK kort og støt klubben