WHF Kursus

KRAGENÆS SEJLKLUB.

VHF KURSUS.

Vi afholder VHF kursus i klubhuset på følgende dage:

Mandag den 18.03.2019.

Fredag den 29.03.2019.

Mandag den 01.04.2019.

Fredag den 05.04.2019.

Mandag den 08.04.2019.

Fredag den 12.04.2019.

Mandag den 15.04.2019.

Mandag den 29.04.2019.

Prøve Torsdag den 02.05.2019.

Alle dage er mødetid kl. 19.00

Tilmelding til kurset senest den 15.03.2019. til Helge Ostermann på mail:

helge@ostermann.dk eller telefon: 51543040.

På første undervisningsaften indbetales gebyr for kurset kr. 1500,00.

Herudover kommer prøvegebyr ca. kr. 600,00.

Underviser: Bent Hansen.

Håber at se dig på kurset.

Mvh. Kragenæs Sejlklub.

 

Udgivet i ks | Kommentarer lukket til WHF Kursus

Generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Kragenæs Sejlklub

Jvf. Klubbens vedtægter.

Torsdag den 21. marts 2019 kl.19.00  i klubhuset på Kragenæs Havn.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent. Bestyrelsen foreslår Dorte Jønck vælges som referent.

3. Valg af stemmetællere. Bestyrelsen foreslår, at vore revisorer vælges som

stemmetællere.

4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

5. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Forelæggelse af aktivitetsplan og budget for det kommende år (2019) til godkendelse.

8. Forelæggelse af budget for det efterfølgende år (2020) med forslag til kontingent.

9. Valg for formand. Formanden er ikke på valg.

10. Valg af kasserer. Helge Ostermann modtager genvalg.

11. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er:

Bent Johansen, modtager genvalg.

Niels Pedersen, modtager genvalg.

Henrik Larsen, modtager genvalg.

12. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

På valg er:

Birger Pedersen, modtager genvalg.

Jørn Rohde, modtager genvalg.

13. Valg af revisorer og revisorsuppleant.

På valg er:

Rene Hedegård.

Per Antonisen.

Suppleant:

Kurt Jacobsen, modtager genvalg.

14. Eventuelt.

 

Udgivet i ks | Kommentarer lukket til Generalforsamling

Beretning

 Beretning kragenæs sejlklub 2018

Udgivet i ks | Kommentarer lukket til Beretning

Stormen Alfrida

Billeder fra havnen under stormen Alfrida: http://www.ks-sejlklub.dk/galleri/stormflod-januar-2019/

Udgivet i ks | Kommentarer lukket til Stormen Alfrida

Tirsdagshygge

Tirsdagshygge starter igen 8 januar kl. 19.00

Derefter hver tirsdag i første kvartal.

Vi ses.

Udgivet i ks | Kommentarer lukket til Tirsdagshygge

Havvindmøller

Havvindmøller

Udgivet i ks | Kommentarer lukket til Havvindmøller

Kystnære havvindmøller

Pænt nej tak! – Til kystnære havvindmølleparker

Kragenæs Sejlklub har som bekendt siden 2014 ført an i indsigelserne mod
ødelæggelse af natur- og rekreative værdier i indre farvande og langs vore
kyster projekter som følge af etablering af kystnære havvindmølleparker.
Vore indsigelser omfatter både statens udbud og etablering af kystnære
havvindmølleparker efter Åben-dør-Princippet (Private projekter).

Se mere her: http://www.ks-sejlklub.dk/kystnaere-havvindmoeller-2/

Udgivet i ks | Kommentarer lukket til Kystnære havvindmøller

Få et OK kort og støt klubben

OK støtter Kragenæs sejlklub

 

Få dit Nye benzin kort her.

 

 

Udgivet i ks | Kommentarer lukket til Få et OK kort og støt klubben